As double eyelid

AS Double Eyelid

Signature double eyelid treatment founded by Aesthetic Skin Team that ONLY available in Aesthetic Skin which does NOT require

·         Surgery

·         Threading

·         Scarless

·         Painless

·         No Bleeding

·         No Stitching

·         No Downtime

·         Can Contact Water after 24 Hours

·         Can Apply Makeup after 24 Hours

This treatment does not affect client’s work or daily schedule because it does not require any recovery time. Using minimal innovative technology provided to create ONLY the most permanent natural and suitable double eyelid according to the golden facial ratio.

AS Dwi Kelopak Mata

Rawatan signature dwi kelopak mata telah diasaskan oleh kumpulan Asthetic Skin yang HANYA boleh di dapati di Aesthetic Skin yang mana tidak memerlukan

·         Pembedahan

·         Jahitan

·         Tidak meninggalkan parut

·         Tidak sakit

·         Tiada darah

·         Tidak dijahit

·         Tiada masa bertenang

·         Boleh bersentuhan dengan air selepas 24 jam

·         Boleh menggunakan solekan selepas 24 jam

Rawatan ini tidak akan menjejaskan aktiviti atau jadual harian pelanggan kerana ia tidak perlu tempoh penyembuhan. Menggunakan dan menyediakan teknologi inovatif yang minima untuk menghasilkan HANYA dwi kelopak mata yang kekal, sesuai dan semula jadi mengikut ratio keemasan wajah.